Hans Mannebys fond för museiutveckling delar årligen ut ett internationellt pris till någon som bidragit med utvecklande och förnyande tankar kring museers roll i dagens samhälle, lokalt och globalt. 2016 års pris delas ut till polske Janusz Byszewski

Janusz Byszewski är intitiativtagare till Laboratory of Creative Education at the Centre Contemporary Art, Ujadowski castle, Warszawa.

Priset delas ut vid Bok och biblioteksmässan i Göteborg den 22 september kl 15-16 där pristagaren presenteras och presenterar sig själv och sina arbetsmetoder i samarbete med mässbesökarna. Plats: Kulturskriftsmontern, B02:41.

Så här lyder prismotiveringen:
Janusz Byszewski får priset för sitt multidisciplinära och okonventionella sätt att skapa en roll för museerna och konsten att bearbeta frågor aktuella för lokalbefolkningen, samt för sina nyskapande workshops och seminarier där museipersonal och pedagoger utbyter erfarenheter i och utanför Polen och för sitt sociala arbete på offentliga platser, museer och gallerier för att ge ungdomar och mindre bemedlade grupper möjlighet att uttrycka sina tankar och förverkliga sina drömmar tillsammans med konstnärer.

Mer information finns på www.museumhorizon.se