Idag meddelade kulturdepartementet att Kulturrådet ska fördela 370 av de 500 miljoner som tidigare aviserats som corona-stöd. Stödet ska främst gå till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp.

Se presskonferensen här.

Stödet kan ansökas om från och med tisdag 28 april via Kulturrådets hemsida.  

Tänk igenom noggrant om ni har har inställda arrangemang eller dylikt som eventuellt kan omfattas av stödåtgärderna. Stödet gäller inte statliga eller regionala kulturinstitutioner. Sveriges Museer anser att inställda visningar, programverksamhet, barnteater eller övriga publika arrangemang som skulle genererat intäkter bör omfattas. 

Regeringen har presenterat flera olika stödpaket som påverkar kultursektorn. Det gäller bland annat korttidsstöd, a-kassan, hyresrabatter, företagslån med mera.

Ett generellt Corona-stödpaket på 15 miljarder har tidigare gått till regioner och kommuner. Kulturdepartementet var mycket tydliga med att en del av detta förväntas komma även kultursektorn till del.

Sveriges Museer rekommenderar dig att läsa igenom de stödmöjligheter som finns och ansöka skyndsamt där ni finner möjlighet. 

Här samlar vi aktuell information samt länkar: 

Utökade medel till regioner och kommuner

För de regionala och kommunala museerna gäller att söka ur de medel som nu tillförs kommunerna. Kontakta din huvudman om vad som gäller för dig. Allmän information.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. Det är även möjligt att sänka egenavgifterna. Läs samlad information från skatteverket här.

Reglerna började gälla den 6 april. Skulle du ha skickat in din arbetsgivardeklaration innan det, behöver du skicka in den igen för att få sänkningen.

Hyresrabatter

Undersök möjligheterna till hyresreduktion. Den 16 april tog regeringen beslut om att sänka hyran med upp till 50 procent i utsatta branscher, där fastighetsägare och staten ska dela lika på kostnaden. Hyresrabatten är tillfällig och gäller mellan 1 april och 30 juni. Fastighetsägaren ansöker om stödet hos länsstyrelsen i efterhand.

För korttidsarbete från Tillväxtverket

Stiftelsemuseerna och de privata museerna har möjlighet att permittera personal.

Ansökan om stöd för aktiebolag eller ensamföretagare går att göra hos Tillväxtverket från den 7 april, men är retroaktivt från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Fler möjligheter att söka bidrag

Lista över myndigheter och fonder som ger bidrag till verksamheter inom konst och kultur.