nck
Bidra till kunskapen om digital museipedagogik!

Använder museet som du arbetar på digitala verktyg för att nå ut i pedagogiska aktiviteter, eller är det något ni vill börja arbeta mer med framöver? Se till att svara på enkäten som länkas till nedan!

Inom projektet ”Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities”, finansierad av Erasmus+, genomför Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) tillsammans med andra kulturarvsaktörer i Sverige, Finland och Estland, en kartläggning av digitala lösningar i pedagogiska aktiviteter på museer. Formuläret ska helst fyllas i av någon på museet som har bra överblick över museet pedagogiska aktiviteter. Och man vänder sig specifikt till svenska museer just här. Formuläret tar inte lång tid att fylla i. Tack på förhand till dig som ställer upp och bidrar till mer kunskap om museernas arbete med digitala pedagogiska verktyg!

Här är en länk till enkäten: https://nckultur.survey.fm/disah-svenska
Här kan du läsa mer om projektet: https://nckultur.org/projekt/digital-solutions-for-applied-heritage-2/