FUISM vill med priset synliggöra och skapa uppmärksamhet kring pedagogisk verksamhet och projekt som pågår på Sveriges museer och andra kulturinstitutioner. Du kan nominera ett bidrag fram till och med 21 januari 2020.

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år fram inspirerande pedagogiska verksamheter som bedrivs på svenska museer och kulturinstitutioner. Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av varandra. Alla som vill kan nominera verksamheter och projekt, man behöver inte vara medlem i FUISM.

pedagogiskaprisobstillfallig-e1579089236254

Du kan nominera ett bidrag fram till och med 21 januari 2020. Styrelsen väljer sedan ut tre bidrag som går vidare till final. På årsmötet i vår eller via mejl röstar sedan FUISM:s medlemmar fram en vinnare. Priset tillkännages och delas ut under festliga former under Sveriges museers vårmöte 2020 i Visby.

Kriterier för urvalet till finalister:

  • Att det är en pedagogisk verksamhet som bedrivs på eller i samarbete med en kulturinstitution.
  • Att verksamheten eller projektet har ett tydligt formulerat syfte, mål, innehåll och resultat
  • Att den pedagogiska metoden förklaras och beskrivs

 Styrelsens definition av ”inspirerande” är verksamheter som genom syfte, mål och innehåll är nyskapande och/eller ger exempel på väl fungerande pedagogiska verktyg som kan användas av fler.

Så här enkelt nominerar du ett bidrag:

Fyll i e-enkäten nedan, bifoga gärna foton och klicka sedan på rutan längst ner för att skicka in din nominering till oss. Vi är särskilt intresserade av att du lyfter fram den pedagogiska metoden, samt motiverar varför just denna verksamhet eller projekt ska få Årets pedagogiska pris 2019.