Torsdagen den 25 februari öppnar Kulturrådet ansökan till krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang 1 oktober och 31 december 2020 med anledning av pandemin. Till exempel går det att söka för inställda och uppskjutna utställningar.

Att ansökningsomgången öppnar först nu beror på att förordningen behövde beredas i EU-kommissionen. En ändring av bidragskriterierna i förordningen är att kulturevenemanget måste ha ställts in eller skjutits upp på grund av de föreskrifter om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under pandemin som regeringen eller länsstyrelsen meddelat. 

Kulturrådet har sammanställt regeringens och länsstyrelsernas regelverk och gjort det tillgängligt på webbplatsen. Läs sammanställningen här

Evenemanget ska också ha anordnats för allmänheten och ha offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten. Mellan den 1 oktober och 31 december 2020 skulle det tänkta evenemanget ha ägt rum. För att omfattas av stödet handlar det om evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Kultur ska vara det huvudsakliga syftet med evenemanget. Det kan gälla konserter, scenkonstföreställningar, föreläsningar inom exempelvis teater, dans, musik, litteratur eller bildkonst. Stöd får lämnas för högst 75 procent av intäktsbortfall upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon. Maxbeloppet till en och samma arrangör är liksom tidigare tio miljoner kronor. 

Ansökningstider
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang 25 februari–15 mars
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar 25 februari–16 mars
• Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: konserter 25 februari–17 mars

Webbinarium
På fredag den 26 februari klockan 12.00–12.45 bjuder Kulturrådet in till ett webbinarium om inställda och uppskjutna evenemang. Delta i webbinariet via  länk på Teams.

Webbinariet kommer att spelas in och det finns möjlighet att se det i efterhand.

Läs mer om krisstödet på Kulturrådets hemsida.