MYKA museer 2016Under 2016 gjordes 28,1 miljoner museibesök på museer med mer än en årsarbetskraft, en stor ökning jämfört med året innan, det visar nya rapporten från Myndigheten för kulturanalys.

De centrala museerna ökade besöksmängden med 1,3 miljoner och fick under 2016 totalt 8,2 miljoner besök. Enligt Kulturanalys kab huvuddelen av den stora ökningen kopplas till införandet av fri entré på flera av de centrala museerna under 2016. Kommunala och regionala museer har haft långsamt ökande besökstal ända sedan 2003. Kommunala museer hade 5 miljoner och regionala drygt 4,5 miljoner under fjolåret. övriga statliga museer rapporterade cirka 2 miljoner besök under 2016. Besök av barn och unga uppgick till 25 procent av besöken vid de museer som ingick i undersökningen.

Rapporten Museer 2016 innehåller förutom besöksstatistik från 2003 till 2016 bland annat också uppgifter om årsarbetskraft fördelat på kvinnor och män:
År 2016 utfördes 5.831 årsarbetskrafter på landets museer (med mer än en årsarbetskraft).
59% var kvinnor, 41 % män.
Bland personal som arbetar med teknik är 87 % män och bland personal som arbetar med administration är 72 % kvinnor.

Statistiken baseras på en enkät som gått ut till de museer som uppfyller ICOM:s museidefinition.