För 1 600 år sedan skedde en blodig massaker på sydöstra Öland. Varför invånarna i Sandby borg mördades är fortfarande ett mysterium för forskarna. Snart ska borgen och berättelserna kunna upplevas av besökare med hjälp av ny digital teknik.

Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum har på uppdrag av Riksutställningar kartlagt hur museer i Sverige och internationellt arbetar med digital förmedling av otillgängliga kulturarv.
Rapporten ”Att göra det otillgängliga tillgängligt” presenterar hur besöksmål, som exempelvis friluftsmuseer, kulturmiljöer och fornlämningar, tillgängliggörs och förmedlas till besökare med hjälp av digitala verktyg. Ruiner av danska forntida borgar som blir synliga för besökare, augmented reality och interaktivitet med teknik som är enkel för både 8-åringar och 80-åringar är ett par exempel.
Utgångspunkten är Museiarkeologi sydosts forskning och arbete med att förmedla kunskapen kring Sandby borg på sydöstra Öland, där utgrävningarna har visat att en massaker av borgens invånare sannolikt ägde rum under slutet av 400-talet e.Kr.

– Platsen ställer höga krav på innehåll eftersom det är ett etiskt ”svårt” kulturarv att förmedla. Sandby borg är dessutom en svårtillgänglig plats för många målgrupper och de få synliga lämningarna innebär en utmaning rent visuellt, säger Helena Victor, projektledare för Sandby borg och tillförordnad enhetschef vid Museiarkeologi Sydost.

En stark drivkraft bakom projektet är Riksutställningars och Museiarkeologi sydosts gemensamma intresse att verka för att öka kulturarvsplatsers tillgänglighet för besökare i digital eller fysisk miljö med hjälp av ny teknik.

– Sandby borg är en unik plats, där vi kan prova nya lösningar för att göra berättelser och bilder av hur det har sett ut tillgängliga också för oss som inte är arkeologer, säger Rebecka Nolmark, generaldirektör för Riksutställningar.

– Tillsammans med Museiarkeologi sydost undersöker och utvecklar vi lösningar som kan användas av andra museer och kulturarvsplatser.

Läs hela pressreleasen från Riksutställningar här och ladda ner rapporten>>>