HandikappsHistoriska Föreningen, HHF, och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar till att utbilda museipersonal i frågor rörande funktionshinder och kulturarv.

Syftet med utbildningen är att med en kvalificerad utbildning som utgångspunkt skapa förutsättningar för bildandet av ett nätverk av museianställda som långsiktigt verkar för att funktionshinderaspekter blir en självklar del av mångfaldsarbetet i museernas verksamhet.

Utbildningen omfattar fem tillfällen om två dagar under 2014 och 2015, med start 22-23 april 2014. Totalt antas 20 deltagare. Utbildningen är förlagd till Sigtuna Folkhögskola och är kostnadsfri. Projektet FOKUS bekostar även deltagarnas resor, kost och logi.

För mer information om projektet>>>

Ansökan om deltagande skickas till:
Upplandsmuseet
Att: Diana Chafik
Fyristorg 2
753 10 UPPSALA

alternativt via e-post: diana.chafik@upplandsmuseet.se