nya8febSveriges Museer välkomnar två nya medlemmar.

Vid styrelsemötet den 8 februari fattades beslut om att bevilja fullvärdigt medlemskap för Ölands museum Himmelsberga. 1959 invigdes Norrgården på Ölands Museum Himmelsberga. Syftet var att rädda en traditionell öländsk radby till eftervärlden. Himmelsberga har utvecklats med fler gårdar, konsthall, galleri, kaffestuga och butik. Museet ägs och drivs av Ölands Hembygdsförbund.

Ny associerad medlem blev Nässjö konsthall – en kommunal konsthall för samtidskonsten. Konsthallen vill spegla svenska och utländska konstnärers gränsöverskridande arbete och de många uttrycksformer som den samtida konsten inbegriper genom angelägna utställningar.