nyamedlemmardec22

Nu kan Sveriges Museer räkna in Kgl. Vitterhetsakademins kulturfastigheter och Hönsalottas luffarmuseum bland medlemmarna.

- Extra roligt är att det är sådan spridning på verksamheterna i Sveriges Museer, för varje ny medlem blir förbundet allt mer komplett och starkare,  säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer.

Beslutet om fullvärdigt medlemskap togs på senaste styrelsemötet i Sveriges museer nu i december. Till grund ligger en bedömning av om professionell museiverksamhet bedrivs av de ansökande.

Kgl Vitterhetsakademin, kulturfastigheterna, innefattar ett flertal fastigheter med tillhörande samlingar som visas, vårdas och beforskas:
Borgs by och Gråborg
Rettigska huset
Skånelaholms slott
Stensjö by
Stjernsunds slott

Hönsalottas luffarmuseum i Boda öppnade upp 2005 utifrån mångårig forskning och insamling av föremål som speglar luffarliv.

 

Sveriges Museer samlar 244 medlemmar varav 29 är associerade. De fullvärdiga medlemmarna driver mer än 270 museer vilket representerar en stor det av det professionella Museisverige.