I samband med att Sveriges Museers generalsekreterare tillträdde planerades det att upprätta ett nytt råd för samverkan. Syftet är att öka informationen och dialogen mellan viktiga parter inom museisektorn.

Rådet startade den 16 april och har vid dagens datum haft två möten. Representanter i informationsforum är följande:

- Britta Söderqvist, sektorschef för museer inom Göteborgs Stads kulturförvaltning (representant större kommunala museer)
- Eva Hansen, samordnare, inriktning museer, riksantikvarieämbetet (RAÄ)  
- Jan Nordvall, generalsekreterare, Sveriges Hembygdsförbund
- Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare, Sveriges Museer – sammankallande
- Joakim Malmström, överintendent, Naturhistoriska riksmuseet och ordförande Centralmuseernas samarbetsråd (CMS)
- Linda Lundberg, generalsekreterare, Länsmuseernas Samarbetsråd
- Louise Andersson, kulturpolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
- Lovisa Almborg, verksamhetsledare, ArbetSam
- Ulf Renlund, museichef, Försvarsmuseum Boden (representant mindre kommunala museer)

Representanterna kan komma att kompletteras. 

Kontakta gärna generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter på 0706-24 45 56
Jeanette.gustafsdotter@sverigesmuseer.se för frågor eller synpunkter.