HandikappHistoriska föreningen (HHF) och Stiftelsen Nordiska museet har med stöd av Allmänna arvsfonden genomfört ett treårigt projekt för utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte. Under det första året deltog även Statens Historiska museum. Projektet har kallats Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU.

Projektets har som syfte och uppdrag haft följande:

  • att få museerna att inkludera ett funktionshinderperspektiv vid dokumentation, insamling och utställningsverksamhet
  • att uppmärksamma personer med funktionsnedsättning och funktionshinderrörelsen på hur viktigt det är att alla berättar sin historia
  • att göra en samtidsdokumentation genom en insamling av livsberättelser
  • att uppmärksamma myndigheter och politiska beslutsfattare om att funktionshinderperspektivet ska ingå i mångfaldsbegreppet

Slutrapporten som pdf>>>

Länk till pressmeddelande från Nordiska museet>>>