Idén till ett nationellt forskningscenter om invandringen fick nytt liv i våras. Då presenterade både fastighetsbolaget Diligentia och Miljöpartiets kommunalråd Nils Karlsson tankar på hur Malmö skulle få ett invandrarmuseum. Därefter tog kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kontakt med regeringen, som nu ställer upp bakom idén.

Till Sydsvenskan säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att förslaget är oerhört intressant och att regeringen är beredda att bidra till finansieringen av en förstudie. Hon vill däremot inte närmare precisera hur mycket pengar det handlar om, eller vilken fördelningen kan bli mellan kommunen och regeringen.

Läs hela artikeln här>>>