Hur ser förutsättningarna ut för de regionala museernas verksamhet? Pressad ekonomi och hot om uppsägningar, enligt organisationen Länsmuseernas samarbetsråd. Nu har regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att göra en genomlysning av museernas verksamheter under 2020.

Granskningen ska innehålla en analys av hur förutsättningarna för verksamheten förändrats över tid, driftsformer, uppdrag och verksamheternas betydelse för den regionala infrastrukturen för kultur och kulturarvsarbete. Den ska även innehålla goda exempel på verksamhetsutveckling i relation till den bredare samhällsutvecklingen. 

– Det är bra att regeringen lyssnat på länsmuseernas oro och beställer en sådan fullständig granskning av de regionala museernas villkor och förutsättningar. Extra intressant är att Riksantikvarieämbetet ska ta fram goda exempel på hur museerna kan verka positivt för samhällsutvecklingen, säger Maria B Olofsson, t.f generalsekreterare Sveriges Museer.

2m16-s-0091-4-34
"Genomlysning med röntgen". Från utställningen "Falköping i bild" 1952. Foto: Göte Henriksson, Falbygdens museum. Bild från DigitaltMuseum.se.

Länsmuseernas samarbetsråd larmade senast i höstas i ett öppet brev till kulturdepartementet och kulturminister Amanda Lind om att var tredje länsmuseum tvingas säga upp personal på grund av pressad ekonomi. Organisationen välkomnar nu regeringens uppdrag till Riksantikvarieämbetet.

– Vi har ju under lång tid lyft detta, att många länsmuseer har det väldigt tufft, och vi har uppvaktat kulturminister Amanda Lind. Vi välkomnar därför att man gör den här genomlysningen eftersom vi vill att alla ska ha tillgång till det kulturarv som vi förvaltar, säger Länsmuseernas samarbetsråds generalsekreterare Linda Lundberg till Kulturnyheterna.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2021.