ettan_jarnvagsmuseum_ralsbuss-hennan

Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet får samtidigt i uppdrag att övergripande stödja myndigheternas arbete och ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte i framtagande och genomförande av strategierna.

– Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas till vara i samhällsutvecklingen. Många olika aktörer har ett ansvar för detta och nu får hela tio strategiskt utvalda myndigheter ett tydligt gemensamt uppdrag. Det är första gången, det är stort och det kommer sannolikt bidra till en positiv förändring, vilket många aktörer har efterfrågat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Läs mer på Regeringens hemsida (öppnas i nytt fönster)