JamtliExt15 (1)
Jamtli i Östersund, som står värd för museernas Vårmöte 2019.

Sveriges Museers årsmöte hålls i samband med museernas Vårmöte, nu är kallelsen till mötet ute.

Årsmötet behandlar året som gått. Förbundets verksamhet och aktiviteter beskrivs. Mötet har också fokus på det kommande året. Vi står inför en fortsatt spännande tid för museerna. Under året kommer Sveriges Museers framtids- och demokratisatsning vara ett viktigt fokus i arbetet för att utveckla museernas roll som samhällsaktörer. När året är slut är vår vision att projektet ska ha utvecklat också vårt arbete med att positionera och främja museerna.

Detta och mer om vår verksamhet kommer att behandlas på vårmötet, både i huvudsessionerna och på årsmötet.

I samband med årsmötesförhandlingarna kommer Fredrik Linder från kulturdepartementet och redogör för aktuella kulturpolitiska frågor.

Två veckor innan årsmötet finns alla årsmöteshandlingar tillgängliga på vår hemsida. Varmt välkommen till årsmöte onsdag den 10 april 2019, kl 15:15-17:00 på Jamtli i Östersund.

Länk till kallelsen.