Sedan 2016 har 18 statliga museer fri entré till de permanenta samlingarna. Riksrevisionen ska nu granska reformens planering och genomförande, samt hur den påverkat museernas möjligheter att utföra sina huvuduppdrag.

Nybrogatan_55

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2019.

Riksrevisionens granskning ska undersöka om regeringen har skapat tillräckliga förutsättningar för reformens genomförande. Om museerna har genomfört reformen på ett ändamålsenligt sätt och om reformen har påverkat museernas förutsättningar att utföra sina huvuduppdrag.

Läs mer på Riksrevisionens hemsida.