Årets andra Samdok-forum innehåller artiklar om arbetet i en förvärvskommitté, offentliga institutioners hemsidor, minnesinsamling kombinerad med skrivarcirklar, e-postbilagor som samtidsfenomen och ett dokumentationsprojekt i barnperspektiv.

Du hittar Samdok-forum här.