Bild på projektledare
Sofia Embrén. Foto: Caroline Tibell

Sveriges Museers framtids- och demokratisatsning har dragit igång, med stöd från Svenska Postkodsstiftelsen.

Rättviseförmedlingens tidigare vd, Sofia Embrén, är ansvarig för att leda arbetet med att utveckla konkreta metoder för de medlemsmuseer som vill förstärka, fördjupa och öka kunskapen om museernas roll i det demokratiska samtalet. Arbetet kommer att pågå under 2 års tid och resultera i bland annat en publikation och en digital verktygslåda.

Sofia Embrén har en bred bakgrund som innefattar både kommunikation och verksamhetsutveckling. Sofia är också med och startar det nya medlemsmuseet Stockholms Kvinnohistoriska.

- Demokratisatsningen ska bidra till att museernas roll som kunskapsaktörer både utvecklas och uppmärksammas, säger Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer.

Under hösten kommer arbetet att konkretiseras genom omvärldsbevakning, analyser och aktiviteter, bland annat under organisationens Höstforum i november.

- Att få chansen att bidra till att en av våra mest kunskapstunga sektorer kan arbeta ännu mer konkret med att stärka demokratin i Sverige är helt svindlande, säger Sofia Embrén. Det här är helt klart den både den roligaste och viktigaste arbetsuppgift jag någonsin haft, fortsätter hon.