Statarmuseet i Skåne är utsett till Årets Arbetslivsmuseum 2020. I juryns motivering får museet bland annat beröm för sitt arbete med att berätta om statarnas liv för nya generationer.

– Statarmuseet i Skåne – Årets Arbetslivsmuseum 2020… det är ovärderligt, en fantastisk ära och så glädjande! Vi menar att Statarmuseet i Skåne är en värdig mottagare och att vårt 25-åriga liv som arbetslivsmuseum, där vi berättar, bevarar, brukar och berikar, faktiskt spelar roll. Tack! Vi är så stolta och hjärteglada, säger Barbro Frankie, museichef.

Sverige har cirka 1 500 arbetslivsmuseer runt om i hela landet. De förvaltas till stor del av ideellt engagerade människor som har specialkunskaper om den specifika historien de berättar om. Varje år utses Årets Arbetslivsmuseum, bakom utmärkelsen står Arbetets museum i samverkan med ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samar­betsråd), Statens försvarshistoriska museer, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet.

statarmuseet
På Statarmuseet i Skåne kliver eleverna rakt in i historien. Foto: Barbro Frankie

Juryns motivering lyder:

Med ideellt arbete, idog envishet och styrka lades grunden till Statarmuseet i Skåne. Här har man grävt i myllan efter berättelser som gör att besökarna idag kan känna historien i händerna, på platsen där den en gång utspelade sig. Besökarna får en helhetsupplevelse med förståelse för hur djur, människor och brukandet av jorden är beroende av varandra. Här berättas om landsbygdens industriarbetare, statarfamiljens, hårda villkor; från mjölkningsplikten till de långa arbetsdagarna på åkern. Skolklassen får här en oförglömlig dag där eleverna kliver rakt in i historien: skurar mattor, sätter potatis och matar grisen. Tack vare Statarmuseets enastående arbete och samverkan sprids kunskapen om statarnas liv vidare till nya generationer.