Läget är kritiskt på en stor del av länsmuseerna. Många har fått ett allt bredare uppdrag samtidigt som de flesta har minskat personalstyrkan och har svårt att få budgeten att gå ihop. Det visar en ny studie från Riksutställningar.

På uppdrag av Riksutställningar har analysföretaget Kontigo undersökt hur hur länsmuseernas ekonomiska förutsättningar har förändrats under tioårsperioden 2003–2013. Studien har gjorts i samverkan med Myndigheten för kulturanalys, och syftet har varit att få en samlad bild av läget på de svenska länsmuseerna. Den färdiga rapporten publiceras senare i år.

Analysen visar att läget för länsmuseerna är synnerligen ansträngt. De undersökta museerna formerar sig samtidigt i tre kluster i fråga om utvecklingen av kostnader och intäkter. Skillnaderna mellan länsmuseernas respektive omsättning har ökat och prognosen är att de dras isär ytterligare. Personalkostnaderna inom kultursektorn har haft en naturlig ökning sedan 2007, de flesta länsmuseer befinner sig idag dock på ungefär samma nivå som då. Det handlar både om att museerna har gjort personalneddragningar och om att lönehöjningar har hållits tillbaka.

Studien visar också att museerna har ett ökat behov av att kunna tydliggöra vad de bidrar med till samhället.

– Museerna är viktiga arenor för det demokratiska samtalet om vilka vi är och varifrån vi kommer, men det är en återkommande utmaning för ett enskilt länsmuseum att beskriva sådana värden. Vi har tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotland ett forskningssamarbete på gång om hur museer bidrar till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i en region. Resultaten kommer att kunna användas för att stärka länsmuseernas ställning, säger Rebecka Nolmark.

Läs hela pressmeddelandet från Riksutställningar här>>>