Internetstiftelsen logotyp iisSå gott som alla svenskar, 98 procent, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls, utan mellan så kallade storanvändare och sällananvändare. Det visar Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2018.

Internetstiftelsen, IIS, är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet och att främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. IIS, släpper varje år rapporten Svenskarna och internet.

Rapporten visar att allt fler kopplar upp sig allt mer, men fortfarande är det en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som inte är dagliga användare, de allra flesta är äldre. Samtidigt är det de äldre generationerna som i många fall står för de största ökningarna i användningen av olika tjänster.

Facebook ökar bland äldre och minskar bland yngre

83 procent av de svenska internetanvändarna använder sociala medier, en ökning med 2 procent sedan förra året. 63 procent är dagliga användare, en ökning med 13 procent på ett år. Facebook är fortsatt populärast  och används av 76 procent av internetanvändarna. Det dagliga Facebook-användandet ökar bland äldre och minskar det bland de yngre upp till 35 år. Andelen som uppger att de skriver egna inlägg eller delar andras har minskat till strax under 40 procent. Det innebär att var femte person som förra året skrev eller delade inlägg på Facebook i år har slutat med det.

Instagram används av 60 procent av internetanvändarna och är den tjänst som ökat mest under året. Snapchat fortsätter också att växa men är fortfarande främst de ungas tjänst. 97 procent av flickorna på högstadiet använder Snapchat. Mest har användningen vuxit i åldersgruppen 26 till 35 år där nu över hälften använder Snapchat.

Information och källkritik – var tredje har fått utbildning

Undersökningen visar att två av tre unga upp till 25 år har fått utbildning i källkritik. Bland 35-45-åringar har siffran sjunkit till 35 procent och i de äldsta åldersgrupperna är det mindre än var tionde person som har nåtts av någon slags utbildning i källkritik.

Barn och internet – vart fjärde spädbarn använder internet

För första gången mäter undersökningen hur barn under två år använder internet. När frågan ställs till deras föräldrar uppger var fjärde med ett spädbarn 0–12 månader, att barnet använder internet. Bland ettåringarna använder nära två av fem internet. Från två års ålder använder fler än hälften av barnen internet varje dag. Att titta på video är den populäraste aktiviteten. Vid 7 års ålder börjar fler och fler barn (38 procent) ha tillgång till egen mobiltelefon. Från 10 års ålder har 9 av 10 en egen mobiltelefon (88 procent).

Läs hela rapporten

Hela rapporten finns att läsa på svenskarnaochinternet.se. Där finns även rapporten att ladda ner som pdf.