Sveriges Museer undertecknar en deklaration som kommittén Demokratin 100 år tagit fram för att uppmärksamma demokratijubileet 2021. Genom att underteckna och ställa sig bakom deklarationen förbinder sig Sveriges Museer att arbeta i linje med deklarationens åtaganden. 

Läs deklarationen på www.vardemokrati.se/deklaration

img_4957-rotated
Sveriges Museers generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter undertecknar Deklaration för en stark demokrati.

För att se lite av hur Sveriges Museer arbetar med demokratifrågor, titta in på Demokratiprojektets verktygslåda: https://verktygslada.sverigesmuseer.se

Och lyssna på podden 100 samtal: