– En lag som ökar träffsäkerheten med mer anpassade regleringar, sett utifrån risken för smittspridning är något som vi har jobbat aktivt för under året. Museerna har ofta stora lokaler med möjlighet att erbjuda trygga besök, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Tanken är att lagen ska träda i kraft 15 mars 2021 och gälla ett år framåt. 

Att museerna erbjuder trygga platser visar en undersökning som Sveriges Museer publicerade i september. Länk till rapporten Museer – en trygg plats under pandemin.

Förslaget har nu skickats på remiss till bland annat Sveriges Museer.

Jeanette Gustafsdotter kommenterar den nya pandemilagen i DN.

Jeanette Gustafsdotter kommenterar pandemilagen i SVT Kulturnyheterna.

Läs mer om den nya pandemilagen på regeringens hemsida.

Promemorian om ny pandemilag - läs lagförslaget i sin helhet.