Nu har kallelsen till årsmötet i samband med vårmötet i Halmstad gått ut till medlemmarna. Men alla andra som är anmälda till Museernas vårmöte via Museernas Vårmöte 2022 (delegia.com) är också välkomna att hänga med på vad som gjorts under året, och höra om det får godkänt av medlemmarna. Vi berättar också om vad som planeras för 2022.

Tisdagen den 26 april kl 14:55-16:25

Är du fullvärdig medlem och inte fått kallelsen via mejl så hör av dig till oss på Sveriges Museer.

Utöver de sedvanliga mötesförhandlingarna medverkar Sophia Laurin, departementsråd och enhetschef för Enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet. Efter utmanande år med pandemin som drabbat kultursektorn i stort, och i hög grad museerna, har arbetet inom Regeringskansliet och Kulturdepartementet gått över i en ny arbetsintensiv tid med ett krigsdrabbat Europa. Sophia Laurin kommer berätta om aktuellt fokus på kulturdepartement, där återstart fortsatt är prioriterat. Under årsmötet presenterar också Sveriges Museer de gemensamma riktlinjerna för hållbarhetsarbete på museer, framtagna av en speciell arbetsgrupp med Karl Magnusson på Världskulturmuseerna som sammankallande.

Är du fullvärdig medlem och ska delta på plats och rösta så anmäler du dig via Museernas Vårmöte 2022 (delegia.com)
OBS! Begränsat antal platser för fysiskt deltagande.
Fullvärdiga medlemmar kan också delta och rösta digitalt. Digitalt deltagande för dig med rösträtt kommer ske via Teams, alltså ej via den allmänna vårmöteskanalen där dock alla anmälda kan följa årsmötet digitalt. Men för att få teamslänken behöver du som sagt kontakta Sveriges Museer. En röstade per medlemsorganisation.

Till Sveriges Museers årsberättelse 2021 (PDF)

Till dagordning och valberedningens förslag för årsmötet (PDF)