Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat utökat krisstöd till kulturen. Utöver de förslag som presenterats tidigare tillförs nu kulturen ytterligare 60 miljoner kronor. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen har tidigare föreslagit att kultur- och idrottsområdet tillförs 200 miljoner kronor. Nu utökas detta med ytterligare 60 miljoner kronor som fördelas till kulturområdet. Efter beslut i riksdagen kommer regeringen att återkomma med besked om när pengarna kan betalas ut.

– När fler smittskyddsåtgärder införs behövs fortsatta krisstöd till Sveriges kulturliv. En mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats hårt och konsekvenserna riskerar kvarstå under lång tid framöver. Vi vet att behovet är stort och akut och därför föreslår regeringen nu ytterligare medel, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

Utöver detta kan aktörer inom kultur och idrott bland annat ta del av de förlängda omsättningsstöden, omställningsstödet och evenemangsstödet. Se separat pressmeddelande.