Vårmötet 2020 äger rum 27–29 april i Visby och arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet. Nu kan du lämna in förslag på programpunkter till mötet, som har samverkan som tema.

Samverkan och olika typer av samarbeten är en grundförutsättning för att museer ska vara relevanta aktörer som bidrar till ett hållbart samhälle.

unnamed (1)

Samverkan kan bland annat innebära

samverkan för strategiskt utvecklingsarbete, till exempel för att förtydliga museernas roll och funktion i relation till omvärlden, värde, programförklaring, vision och relevans
 
intersektoriell samverkan, inom till exempel kulturmiljövård, digitalisering, standarder, publik verksamhet, kommunikation & marknadsföring, ekonomi och personal
 
tvärsektoriell samverkan, med bland annat skolan, besöksnäringen och FoU-aktörer.
 

visby_MG_1676

Just nu söker vi programidéer till vårmötet, där du kan lämna in bidrag. Det är viktigt att det finns en tydlig koppling till årets tema, att det framgår hur ert bidrag leder till utveckling och samverkan. I februari kommer anmälningssidan till vårmötet att öppna.

Här lämnar du ditt förslag på programpunkt.