Nu är det dags att skicka in ditt förslag till Årets museum 2015!

Bakom utmärkelsen, som 2015 delas ut för 19:e gången, står Riksförbundet Sveriges museer och Svenska ICOM. Priset delas ut varje år till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet, och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet.

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som består av representanter från Riksförbundet Sveriges museer, Svenska ICOM och allmänheten. Utifrån de inlämnade förslagen nominerar sedan juryn tre slutkandidater. Nytt för i år är att du knappar in ditt bidrag via vårt webbaserade formulär.

Klicka här för att nominera din kandidat!>>>

När du nominerar din kandidat måste du också motivera varför just detta museum förtjänar utmärkelsen. Här nedan finns de kriterier som juryns bedömning utgår från.

Kriterier
Årets museum ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med till exempel samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Juryns bedömning av nominerade museer utgår från följande tre kriterier:

  • Nyskapande – museet är ett exempel på innovativ, kreativ och nytänkande verksamhet inom något eller flera områden
  • Genomslag – museets verksamhet har fått genomslag hos publiken, påverkan i lokalsamhället eller liknande
  • Mervärde – museets verksamhet kan verka inspirerande och som gott exempel för andra museer


Sista dagen att skicka in förslag till juryn är den 30 november 2014.


Årets museum 2014

Årets museum 2014 blev Göteborgs stadsmuseum. Museet belönades för sitt mod att våga satsa stort i ett nyskapande arbete som berört många människor och breddat samhällsdebatten. Priset, som är ett vandringspris, delades ut under Museernas Vårmöte i Umeå den 8 april 2014 av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Se hela pressmeddelandet>>>


För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer,
0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 0708-56 38 68, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

Svenska ICOM