Statens historiska museer har fått regeringsuppdraget att utveckla nya metoder för mer jämställd representation i museers samlingar och utställningar. Som uppstart för arbetet inbjuds intresserade och engagerade i genusfrågor att påverka projektets inriktning och verksamhet!

Läs mer här.