Gunnar Ardelius, författare. Foto: Erik Ardelius / Natur & Kultur
Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer. Foto: Erik Ardelius/Natur och kultur

“En branschorganisations existensberättigande hänger starkt ihop med hur väl man känner sina medlemmar”

I dag har jag arbetat på Sveriges Museer i 100 dagar. Under hösten som nu övergått i midvinter har jag förundrats och imponerats över den mångfacetterade verksamhet som våra medlemsorganisationer i Sveriges museer bedriver. Jag har hittills hunnit med att besöka över 40 medlemmar, stått och sett ut över Öresund och skymtat Danmark ena dagen för att veckan efter befinna mig i Norrbotten vid finska gränsen. Varje gång jag är på ett besök lyfter man fram hur viktigt lagarbetet är för ett vitalt och levande museum. En annan aspekt som slagit mig är den unika folkbildande förmåga våra medlemmar har i att omvandla kunskap och forskningsrön till fängslande berättelser och upplevelser. Här är vi unika och det kan vi vara stolta över. En branschorganisations existensberättigande hänger starkt ihop med hur väl man känner sina medlemmar, därför kommer jag under de kommande 100 dagarna fortsätta att besöka er i era verksamheter, diskutera möjligheter och utmaningar i sektorn, för att på bästa sätt kunna företräda er i möten med motparter och samarbetspartners, i internationella sammanhang, på departement och i statliga utredningar. Jag kan inte tänka mig ett roligare och mer meningsfullt uppdrag. God jul och gott nytt år, vi ses 2023!

Gunnar Ardelius
16 december 2022