- Stora skillnader på antal besök i landet

Trots begränsat öppethållande och restriktioner på grund av pandemin har de svenska museerna i snitt nått 40 procent av besökstalen jämfört med samma period föregående år. Färre besök drabbar olika ekonomiskt men det sammanlagda bortfallet i sommar bedöms vara minst 225 miljoner kronor. Det visar en aktuell rapport från Riksförbundet Sveriges Museer.

Läs rapporten Museerna en trygg plats under pandemin - 150 museer om besöken sommaren 2020 (länk)

– Vi är positivt överraskade även om det har varit stora tapp när det gäller besökarna för museerna i sommar. Det är dock stor skillnad mellan museerna runt om i landet, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

I storstadsområdena har de uteblivna utlandsturisterna och färre äldre besökare påverkat sommarens besökstal. Utanför storstadsområdena noterar museerna många svenska turister, särskilt märks kategorin kommunala museer med hela 68 procent av fjolårets besökstal. Även friluftsmuseerna runt om i landet har varit attraktiva besöksmål för de som valt att semestra i Sverige, med ett snitt på 62 procent jämfört med sommaren 2019.

– Museerna har aktivt arbetat med att skapa trygga platser för besökarna under pandemin. Det visar hur viktiga museerna är för bevarande av samhällslugnet trots pågående kris, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Museerna har enligt rapporten tagit stort ansvar för att smittsäkra genom att anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Besöksrapporten konstaterar bland annat följande:

  • 41 procent av besökarna jämfört med förra sommaren trots stora begränsningar i öppethållande och utbud.
  • Färre besök drabbar olika ekonomiskt men sammanlagda bortfallet i sommar bedöms vara minst 225 miljoner kronor.
  • Fler besök utanför storstäderna.

Andelen sommarbesök 2020 per region hos de rapporterande medlemmarna 
(jämfört med fjolårssiffran juni-augusti)

Blekinge: 31 procent
Dalarna: 67 procent
Gotland: 23 procent
Gävleborg: 50 procent
Halland: 70 procent
Jämtland/Härjedalen: 41 procent
Jönköpings län: 81 procent
Kalmar län: 29 procent
Kronoberg: 55 procent
Norrbotten: 48 procent
Skåne: 67 procent
Stockholm: 28 procent
Sörmland: 66 procent
Uppsala: 46 procent
Värmland: 47 procent
Västerbotten: 35 procent
Västernorrland: 80 procent
Västmanland: 6 procent (det rapporterande museet var i huvudsak stängt)
Västra Götaland: 47 procent
Örebro: 82 procent
Östergötland: 58 procent