Pressinbjudan

Ska besökarna styra över innehållet på våra museer? Det är en av många frågor som diskuteras när drygt 400 personer från museivärlden under tre dagar vänder på perspektiven och ifrågasätter den egna verksamheten på årets vårmöte. Media är också välkomna att delta.

– Sveriges museer har 18 miljoner besökare varje år. På årets vårmöte vill vi uppmuntra museerna till att våga ifrågasätta sin verksamhet för att hitta nya vägar att nå och skapa dialog med både fysiska och virtuella besökare, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Tid: onsdag 30 mars till fredag 1 april.
Se hela programmet här.
Plats: Museiparken på Djurgården, Stockholm.

Media välkomnas att närvara under hela eller delar av vårmötet. Anmäl gärna ditt deltagande till roxane.pisarksa@tekniskamuseet.se.

Några punkter ur programmet:

  • Nya möjligheter inom museivärlden – David Mothander, Google
  • Könat arbete – hur ser praktiken ut bortom alla stora ord – Föreningen Genus i museer
  • Vad ska museet med skolan till? – Jocelyn Dodd, School of studies, Leicester University
  • Museum 2.0 – användargenererat innehåll – Carl Axel Petersson, Spårvägsmuseet

Riksförbundets arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och hanterar professionsrelaterade frågor som innefattar bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har drygt 160 medlemmar.

För mer information, kontakta gärna:

Presskontakt Roxane Pisarska, vårmötet 2011:
0702-45 91 98, roxane.pisarska@tekniskamuseet.se

Generalsekreterare Mats Persson Sveriges museer:
0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Pressinbjudan .