Riksförbundet Sveriges museer och Svensk Scenkonst bjuder under Almedalsveckan in till ett samtal om maktförskjutning inom den regionala kulturpolitiken. I panelen ingår bland annat Johan Bengt-Påhlsson, kulturaktivist och debattör, Anki Dahlin, museichef på Kulturen och Gösta Bergenheim, Regionstyrelsens ordförande.

– Just nu pågår det en maktförskjutning inom kulturvärlden. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag diskuteras nu snarare på regional nivå än på nationell, som tidigare, säger Mats Persson generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Tisdagen den 5 juli anordnar Riksförbundet Sveriges museer och Svensk Scenkonst en debatt i Almedalen om vilka konsekvenser den pågående maktförskjutningen får för Sveriges regionala kulturinstitutioner. Frågor som kommer att tas upp är bland annat hur verksamheternas innehåll påverkas av att regionala politiker och tjänstemän nu för samtalen om institutionernas uppdrag. Panelen kommer även att diskutera om det redan nu syns några konsekvenser i de län där man har provat på den så kallade samverkansmodellen.

Deltagare i panelen:
Helena Wessman, vd Göteborgs Symfoniker AB
Björn Jansson, ordförande GotlandsMusiken, Regionfullmäktige på Gotland
Philip Johnsson, ordförande Värmlands museum och Wermland Opera
Anki Dahlin, museichef Kulturen
Johan Bengt-Påhlsson, kulturaktivist och debattör
Gösta Bergenheim, ordförande Regionstyrelsen Region Halland
Thord Eriksson, moderator och journalist

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn. Förbundet hanterar professionsrelaterade frågor som innefattar bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har drygt 170 medlemmar.

Tid: 5 juli klockan 11.15 Plats: Länsteatern, Bredgatan 10, Visby

Information och kontakt
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer: 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Helena Faxgård, kommunikationschef Svensk Scenkonst:
070-946 39 70 , helena.faxgard@svenskscenkonst.se

Pressmeddelandet