Världen Här och Nu, är temat för årets vårmöte. Detta är ett spännande, utmanande och angeläget tema. Den föränderliga samtiden utmärks av ett globalt samhälle där världen ständigt gör sig påmind; där förändringarna är snabba och direkta – vilket ställer krav på institutioners och individers förmåga att kunna förhålla sig till alla nya möjligheter och förutsättningar.

StafettbloggPå vilka sätt påverkas museernas verksamhet av att vi befinner oss i en alltmer medialiserad och globaliserad värld? De kommunikativa möjligheter som de nya digitala verktygen ger oss framhålls gärna som en idealisk grundval för lärande och dialog. Det talas om hur dessa verktyg utgör en förutsättning för inkluderandet av fler berättelser, skapar en ökad kunskapsbas och bidrar till en stark samhällsutveckling.

Men, den digitala världen kan inte förstås som separat från övrig samhällsutveckling eller från människors generella uppväxtvillkor. Även i ett rikt land som Sverige visar statistik till exempel att barnfattigdom är ett verkligt och ökande problem. Vidare präglas storstäderna av ett ökat utanförskap bland många grupper. Det är i relation till denna samhällsutveckling som kultur och livslångt lärande måste läsas och förstås.

Jag skulle därför även vilja läsa årets tema som värden här och nu. Vilka värden ska styra? Hur kan museerna arbeta rättighetsbaserat och utifrån ett delaktighetsperspektiv? Hur bemöter och utmanar sektorn icke-toleranta strömningar i samhället? Hur kan museerna stärka främjandet av en hållbar framtid? Detta är frågor som kommer att lyftas, ventileras och diskuteras under vårmötet om några veckor.

Det blir några spännande dagar i Göteborg. Många har anmält sig!! Och nya anmälningar droppar in varje dag. Ni är alla varmt välkomna.

/Charlotta Dohlvik
Projektledare Vårmötet Göteborg