”VI & DOM – en utställning om hatbrott” är Polismuseets senaste utställning. Det är en utställning om hatbrott men också om medmänsklighet och hatets konsekvenser.

Henrik Lindborg.tryckHatbrott har som brottskategori inte funnits särskilt länge i Sverige. Däremot är det nog ingen tvekan om att den typ av brott vi idag kallar hatbrott alltid har funnits. Det handlar om grundläggande medmänskliga värderingar, eller snarare bristen på dessa, där varje människas rätt att vara sig själv kränks.

Temat hatbrott är viktigt att tala om. Medmänsklighet är grundläggande för ett demokratiskt samhälle och hatet leder aldrig oss närmare varandra. För att åstadkomma en mer tolerant och medmänsklig framtid måste vi ständigt ta upp de frågor som verkar i motsatt riktning.

När vi började arbeta med hatbrott som tema på Polismuseet var inte tanken att det skulle bli en stor utställning. Men ganska snart insåg vi hur komplext och svårt det är att göra ämnet, allt och alla det berör, rättvisa.

VadGörDu_webbDet finns så många berättelser. Vi kan inte berätta alla, men vi vill visa en bild av hatbrott och dess konsekvenser. Vi vill också verka för att fler som utsätts för hatbrott ska anmäla det till polisen. Att polisanmäla ett hatbrott leder till att brottet synliggörs. På så vis ökar möjligheterna för polisen att än mer prioritera arbetet med denna typ av brott.

Nu har det gått några veckor sedan utställningen hade premiär. Vi är mycket tacksamma för det stora intresset och mottagandet den fått. Redan har vi haft många samtal, med båda unga och gamla besökare, och det är precis det som jag tror är viktigt – samtalen i ämnen som är svåra, där vi ibland måste ge varandra tid att reflektera och tänka. Här fyller museerna en viktig roll att skapa platser för just detta.

Vi avslutar utställningen "VI & DOM - en utställning om hatbrott" med att ändå vara hoppfulla. Genom att lära oss mer och öppna våra ögon för det som finns runt omkring oss kan vi alla bidra till att minska hatet
och stötta de som blir utsatta.

/Henrik Lindborg, Polismuseets chef

Spara