Offer eller hjälte? Så framställs ofta personer med en funktionsnedsättning i media. Sällan som ”medel-Svensson” som får uttala sig om någon politisk fråga, om det inte rör funktionshinder förstås.  I filmens värld har man dessutom använt personer med en funktionsnedsättning som symbol för ondska eller dumhet eller som helig och asexuell.

StafettbloggHelgen den 8-9 oktober på Historiska museet kommer denna filmhelg att äga rum. Det är ett samarbete mellan Historiska museet och HandikappHistoriska Föreningen, inom ramen för HAIKU-projektet. Spel – och dokumentärfilmer (13 st) som på olika sätt speglar människor med en funktionsnedsättning kommer att visas. Det blir presentation av varje film och diskussion efteråt. Även informationsfilmer från handikapprörelsen kommer att visas. En föreläsning;  ”Vilka föreställningar tar vi med oss hem?” hålls av etnologen och handikappforskaren Claes G Olsson.

Det blir en ovanlig filmhelg, alla filmer är textade, filmerna ska syntolkas, det blir skriv- och teckenspråkstolkning av alla diskussioner, filmkatalogen finns på lättläst svenska och programmet i punktskrift. (Att lokalerna är tillgängliga för rörelsehindrade och att det finns hörslinga talar jag inte ens om, det borde vara en fullständig självklarhet, jämt…)

Gabriella Ahlström är moderator för spelfilmerna. Maria Johansson, ordförande för DHR, är moderator för dokumentärerna under lördagen och under söndagen blir det Karin Ljuslinder, mediaforskare. Susanne Berg och Fredrik Sahlin kommer att presentera flera spelfilmer. Dokumentärerna kommer i princip att presenteras av de som medverkar /producerat filmerna.

Gå in på www.historiska.se och boka vilken film du vill se, finns under kalendariet.
Läs filmkatalogen som berättar om vilka filmer som ska visas, intervjuer finns med några medverkande och det finns två artiklar kring normalitet och synen på funktionsnedsättning på film. Ta del av katalogen och programtider på www.hhf.se. Vi ses!

/Margareta Persson som är projektledare för ett arvsfondsprojekt mellan HandikappHistoriska Föreningen, Nordiska museet och Historiska museet. Projektet heter ”Handikapphistoria i kulturarvet”, HAIKU.