Just nu pågår flera parallella processer i vår närhet med syfte att ringa in framtiden. Samtidigt som museiutredningen tittar på mål för museernas framtida verksamhet har olika myndigheter i uppdrag att rita kartan för framtidens kulturarvsarbete. Behovet av att sortera om verkligenheten och rigga sig för nya utmaningar är konstant. Men behöver vi hela tiden förändras? Svaret är självklart ja. Vi verkar mitt i samhället och samhället förändras. Det finns många trender och tendenser som vi har sett under en längre tid men ändå inte riktigt lyckats svara upp mot i vår verksamhet. Museerna når många men vi kan nå bredare. Vi vill representera alla, men speglar inte riktigt hela samhället. Det gäller alltså inte bara att tänka utan också att handla. Att få till lite verkstad.

Riksförbundet Sveriges museer presenterade i våras sitt framtidsdokument Känn dig som hemma på framtidens museum. Det bygger på diskussioner och intervjuer som har förts på medlemsmuseerna runt om i landet och identifierar 16 utvecklingsområden att förhålla sig till för att möta framtida förväntningar. Intresset för framtidsdokumentet är glädjande och vi har redan hunnit med att presentera och diskutera innehållet i olika sammanhang. Det är tydligt att dokumentet fyller ett behov hos många medlemmar i samband med verksamhetsplanering och diskussioner med uppdragsgivare.

Av de 16 utvecklingsområdena känns några mer brännande än andra och vi vill nu ta nästa steg i förbundets arbete för att vässa oss inför framtiden. Vi kommer därför under hösten att bjuda in till fördjupade samtal med utgångspunkt i framtidsdokumentet. Syftet är att lyfta de frågor som ska prioriteras i förbundets arbete framöver. Målet är inte en vision för en hel bransch utan en fokusering på de frågor som Riksförbundet Sveriges museer ska driva. Frågor som vi också kommer att samtala med kulturministern om i Almedalen i nästa vecka.

Vi kommer gärna till era museer eller uppdragsgivare och presenterar Känn dig som hemma i framtidens museum i höst. Hör av er till Mats Persson för att boka tid och plats. Efter sommaren kommer vi också att skicka ut dokumentet till alla medlemsmuseer men du kan ta del av det här redan nu.

//Maria Jansén, ordförande i Riksförbundet Sveriges museer och överintendent vid Statens historiska museer