Det har nu gått ett par månader sedan vi samlade runt 500 engagerade museiverksamma i Sigtuna. Temat för årets vårmöte var ”Museerna som ett nav i demokratin”. Ett tema som fick vår nya demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke att gå helt i spinn av lycka och hon höll ett engagerande tal om den fria konsten och avsaknaden av en kulturarvspolitik. Lyste med sin frånvaro gjorde dock frågan om fri entré. Under dagarna i Sigtuna fick vi också möjlighet att ta del av många olika exempel på projekt och verksamhet som bedrivs på museerna runt om i landet.

I samband med vårmötet höll också Sveriges museer sitt årsmöte. Vid årsmötet valdes nya ledamöter till styrelsen. Vi tackar Robert Olsson, Kjell-Åke Hansson och Rasmus Jonlund för sina insatser och hälsar Christian Gustavsson, kommunalråd i Linköping och Henrik Lindborg museichef vid Polismuseet i Stockholm välkomna.

Själv fick jag det stora förtroendet och den fantastiskt roliga utmaningen att komma tillbaka till förbundets styrelse som ny ordförande. Jag hoppas att mina år på kommunal, regional och statlig museinivå tillsammans med erfarenheten av att arbeta som ordförande i en NGO kan stärka riksförbundets utveckling mot en branschorganisation för alla medlemmar  – stora som små, från norr till söder, i stad och på land.

För mig ska idén om museernas viktiga roll i ett demokratiskt samhälle utgöra grunden för vårt arbete. Museerna kan stärka demokratin genom att visa att individer och gruppers handlande faktiskt kan förändra världen. Att vara medveten om att saker går att förändra är en förutsättning för en fungerande demokrati. Museerna har en oerhört viktig uppgift i att skapa möjligheter för så många som möjligt att se sin historia och hur den hänger samman med samtid vi befinner sig mitt i.

Kulturarv och museer har fått en synligare plats i politiken och vår nya kulturminister har uttalat en hög ambition med museipolitiken. Men hur ser hon på kopplingen mellan museer och demokrati? Och vad menar hon när hon talar om att vi saknar en kulturarvspolitik i Sverige? Det här är frågor som vi kommer att diskutera med kulturministern i Almedalen. En hel timme har vi fått för att samtala om museernas aktuella frågor. Här har vi nog alla lite olika idéer om vad dessa är och därför är vi intresserade av att veta vad ni medlemmar vill fråga kulturministern? Den här veckan kan ni skriva era frågor på Twitter @Sverigesmuseer eller på Facebook/Sverigesmuseer. Den 1 juli på Fornsalen hålls samtalet. Hela programmet hittar du här.

//Maria Jansén, ordförande i Riksförbundet Sveriges museer och överintendent vid Statens historiska museer

Foto: Johan Jeppsson