StafettbloggJag har konstaterat att det är skillnad mellan museer och museer. Det är inget nytt men är värt att påminnas om när vi gör våra kategoriseringar. Vi sätter in våra museer i kategorier men ser inte alltid likheter, skillnader, möjligheter men också kompetenser av olika slag. Det är skillnad mellan stora och små museer i fråga om resurser, besöksantal och verksamhet. Det är naturligtvis också skillnad i hur de spännande utvecklingsplanerna som finns för många museer kan genomföras.

Jag imponeras över av vad som görs med små resurser. I vårt arbete med genomgången av de kommunala museer i Västra Götalandsregionen har vi bett de museer som ingår att redovisa vad som görs. Det är bara att konstatera trots eller tack vare små resurser och genom samverkan och öppenhet trollar man med knäna och skapar verksamhet som lyfter. Jag vill ta två exempel. Ulricehamns museum finns egentligen inte längre. En utvecklingsplan finns för att skapa fysisk samverkan mellan kulturinstitutioner i Ulricehamn och därmed ge museet en ny fysisk plats. I dagsläget finns en 0,50 % tjänst som kan sägas vara knuten till museet men genom samverkan med föreningar m.fl. och genom att förmera verksamheten inom kultursektorn i Ulricehamns kommun skapas internationella projekt och utbyten, skolprogram, föredrag, kulturmiljöpedagogik, utemiljöer – med andra ord en intressant verksamhet med mycket knappa medel.

Mitt andra exempel är Tidaholms museum. Här rockar staden runt museet. Museet har skapat utställningar och verksamhet kring Rockabilly kulturen i staden i form av utställningen ”Shake this Town, ”Barnens jarl” - en lekutställning om den grymme landsfadern Birger samt utställningen ”Tidaholm 1910 - staden fyller 100 år”. Till dessa utställningar arrangerar man julmarknad, lovaktiviteter, mångkulturkalas m.m. Tidaholms museum trollar också med knäna och genom öppenhet och samverkan med lokalsamhället men också genom samverkan med aktörer utanför Tidaholm skapas en öppen, intressant, tillåtande och inbjudande verksamhet!

Det finns fler exempel såsom Ulricehamn och Tidaholm men jag valde att lyfta dessa särskilt. Det finns mycket att lära sig av dessa exempel oavsett vad vi som museer har för huvudmän, resurser och uppdrag. Genom öppenhet, att bjuda in och en vilja att samverka så kan det skapas riktigt bra verksamhet med knappa resurser.

Det som oftast får stryka på foten i dessa sammanhang är de utvecklingsplaner som museer och kommuner har satt upp. Bra verksamhet föder också behov av utveckling och en förväntan hos brukare och där finns det i den genomgången vi har gjort av de kommunala museerna i Västra Götalandsregionen en lång väg att gå. I detta fall behövs det ökade resurser för att svara upp till intressanta utvecklingsplaner och skapa museer rustade för framtiden!

/Pernilla Schedin
Museichef Vänermuseet