Ubåtshallens utställning Ubåten – det hemliga vapnet tar sin utgångspunkt i människans förhållande till ubåtar. Här får du möta det diffusa hotet från det mörka djupet i ett lågmält berättande och gestaltning. Ljussättningen bidrar till att utställningen upplevs som kontemplativ. När du kommer in i ubåtshallen ser du hur stor ubåten Neptun är. Ombord får du uppleva en ljudsatt miljö byggd på autentisk ordergivning och se hur besättningen levde och arbetade. Vi använder militära och personliga föremål, ljus och doft, men inga textskyltar. Det ska kännas att det är på riktigt, som om besättningen finns där. Ubåten är trång, men det är möjligt att komma ombord med rullstol.

Marinmuseum 2En tidslinje av ubåtsmodeller och fotografier från allmänt kända händelser i världen, placerade runt ubåtarna Neptun och Hajen, tar besökaren genom den svenska ubåtens utveckling. På bottenvåningen är utställningen tematiskt uppdelad. Varje tema innehåller ett öppet bildspel med berättarröst, digital fördjupningsstation, skattkista, film, spännande föremål och hands-on-station. Vi har valt att temavis presentera samma innehåll på olika sätt för att alla ska kunna ta del av berättelsen oavsett ålder, ursprung eller förmåga. Vår primära målgrupp är Familjen Tillsammansson, d v s barn och vuxna som vill uppleva och lära tillsammans.

Vi har ambitionen att ha en pedagogisk verksamhet som ska vara angelägen för skolans och elevernas behov. Skolämnesteoretisk måluppfyllelse, möjlighet till reflektion och utveckling av individuella förmågor i ett inkluderande perspektiv är grundfundament i denna ambition. Parallellt med utställningsarbetet har vi tillsammans med en NO-lärare från grundskolan utvecklat NO-program som utgår från ubåtens funktioner och bär in i läroplanens mål inom fysik, teknik och biologi. Temaområdena är ljud, mekanik och krafter, människan och ubåten samt jämförelser mellan fiskar och ubåtar. Laborationer och experiment varvas med teoretiska frågeställningar och uppgifter kopplade till innehållet i läroplanen. Hands on-stationerna i utställningen har tillsammans med laborationer och elevuppgifter gett oss en bredare möjlighet att erbjuda skolorna en verksamhet där skolämnesteori kan varvas med verklighetens tillämpning av denna, i vårt fall ubåtsteknik.

// Carina Karonen Biträdande chef Utställningsenheten och Peter Skogsberg museipedagog, Marinmuseum i Karlskrona

Marinmuseum i Karlskrona är ett av de tre museer som är nominerat till Årets museum 2015