Sveriges Museers vårmöte hålls i Karlstad den 23-25 april 2024. Temat för vårmötet är internationellt, vi kallar det Glocal – tänk globalt, agera lokalt.

I en tid när vi påverkas av många stora globala frågor och utmaningar behövs fler internationella perspektiv. Med utblickar och inspirerande exempel vill vi lyfta blicken utanför vårt eget lands gränser och göra relevanta jämförelser, dra lärdom av och hitta nya sätt för svenska museer att utvecklas i internationell takt. Genom att tänka glocal, både globalt och lokalt, har vi sett museer flytta fram sina positioner som viktiga aktörer för hållbar samhällsutveckling i alla dess dimensioner.

Nu vill vi ha in era programförslag för att fylla Vårmötet med just detta. Målet är att alla som arbetar på ett museum, stort eller litet, ska finna inspiration och relevans i årets upplägg. Det kan vara idéer på workshops, paneldiskussioner, presentationer eller annat. Ett urval kommer att beredas av projektgruppen utifrån relevansen för temat. Vi välkomnar alla Sveriges museer att bidra till programmet för Vårmötet 2024!

Till anmälan av programförslag >>

Vi har ringat in följande områden:

Museet för dig – museet för alla? 

Vilken roll spelar museerna för ett demokratiskt samhälle? Utifrån ICOM:s nya museidefinition – varför finns museerna och vad behöver utvecklas? Kan museerna ha lika stort fokus på folkbildning och livslångt lärande som på upplevelse och destinationsutveckling? Och vilken roll ska just museerna spela för demokrati, miljö, klimat, social hållbarhet, fattigdomsbekämpning, fred, jämställdhet och mänskliga rättigheter?

Vi hoppas på energigivande samtal och debatt med högt i tak i frågan om museernas roll och betydelse. Vi efterlyser tankeväckande inlägg i debatten, gärna med belysande exempel.

Att omdefiniera en kulturinstitution 

Samla – vårda – visa är en gammal slogan för museernas arbete. Var står vi idag? Klarar institutionerna av att följa med i samhällsutvecklingen? Att omdefiniera en kulturinstitution – går det? Vad kan vi lära oss av andra branscher och vad är unikt för museerna? Vi lyssnar till internationella exempel som Deichman i Oslo och V&A East i London. Finns det exempel även från Sverige?

Vi söker exempel på innovativt arbete med publik, samlingar och samtidsdokumentation.

Museer som motor för kreativitet 

Museerna vill vara en plats för alla, och barn och unga är ofta en prioriterad målgrupp. I stark konkurrens tävlar museerna om människors tid och intresse. Hur utvecklar vi upplevelser och aktiviteter kopplade till museets innehåll?

Här letar vi exempel på inkluderande arbetsmetoder, intressant besöksmålsutveckling och volontärskap.

Vi behöver era förslag senast den 24 november >>

Läs mer om Vårmötet här >>

Vårmötet 2024 arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Värmlands Museum. Projektledare är Johanna Henriksen. Samarbetsparter är Svenska ICOM, Riksantikvarieämbetet, Karlstads kommun, Karlstad CCC och Region Värmland.

Vårmöte 2024