Det har varit en riktig museisommar i Sverige, med hela sju miljoner museibesök. En ny rapport från Riksförbundet Sveriges Museer visar på en nationell ökning på 8 % jämfört med tidigare år – och siffror som är tillbaka på samma nivå som rekordsommaren 2019.

Riksförbundet Sveriges Museer presenterar nu en rapport med museernas besökssiffror för juni, juli och augusti. Rapporten bygger på svar från 163 museer, som tillsammans har haft sju miljoner besök under perioden.

– Det här är verkligen ett styrkebesked! Museerna står stadiga som besöksmagneter och visar på sin viktiga roll i samhället, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Andra trender som går att se är att borttagandet av fri entré på statliga museer gav färre besök, men att övriga museer med fri entré har ökat besökstalen med 14 %.

– Det är högsäsong i museivärlden, men lågsäsong i kulturpolitiken, fortsätter Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Läs rapporten här >>