Nu anpassar svenska museer verksamhet till det pågående kriget i Ukraina. Det rör sig om allt från att skicka förpackningsmaterial för att evakuera museisamlingar i Ukraina till särskilda utställningar och programverksamhet i Sverige. Några aktiviteter sker bakom kulisserna, andra kan publiken ta del av nu eller i framtiden.
Vill du dela information med andra museer om hur ditt museum arbetar med eller utifrån situationen i Ukraina kan vi samla dessa här.
  • Ukrainsk-svenska museikonferenser om stöd till återuppbyggnaden efter kriget. 3 juni.1 juli.  Sveriges Museer med flera medlemsparter samt ukrainska museiaroganisationer står bakom. Läs mer>>
  • Uppsala Konstmuseum har startat workshops för barnfamiljer från Ukraina. Tillsammans med museets konstpedagog får deltagare titta på museets utställningar och skapa i konstverkstan. Här finns en video från workshopen.
  • Nordiska museet, som tagit flera insamlingsinitiativ vi berättat om, inleder i april ett samarbete med Beredskapslyftet och skapar ett aktivitetscenter för ukrainska barn i museets lokaler.
    "Vi är glada att kunna bidra med våra lokaler för att skänka en stunds trygghet för de här barnen. När frågan kom var det inte möjligt att säga annat än ja. Jag är stolt över hur vår organisation snabbt ställer om för att hitta tid att hjälpa till och passande miljöer för barnen att vara i" säger Sanne Houby-Nielsen, styresman för Nordiska museet.
  • Den 20 april kl 14:30 handlar K-samtal (Riksantikvarieämbetets återkommande webbinarium för erfarenhetsutbyte mellan museer) om Museipedagogiken och kriget, med medverkande från Armémuseum, Forum för levande historia, Brigadmuseum i Karlstad, Kalmar läns museum och Sveriges Museer K-samtal | Riksantikvarieämbetet (raa.se)
  • Riksantikvarieämbetet har även samlat en portal med handbok i katastrofberedskap, konkreta verktyg för riskhantering till tips om seminarier, nätverk och utbildning för museerna: Riskhantering och katastrofberedskap | Riksantikvarieämbetet (raa.se)
  • I mars visade Moderna museet i Stockholm, i samarbete med Castello di Rivoli i Turin, den extrainsatta utställningen ”Ett brev från fronten”, med 19 videoverk av 15 samtida ukrainska konstnärer och konstnärsgrupper.”Genom att ge det ukrainska konstlivet en röst hoppas vi skapa förståelse och band i en omänsklig situation”, sa Moderna museets överintendent Gitte Ørskou i ett pressmeddelande.
  • Medarbetarna på Regionmuseet Skåne, som haft ukrainska samarbeten, tog tidigt initiativet att uppmuntra besökare och vänner i världen att stötta insamling via UNHCR: "Med gemensam kraft vill vi hjälpa Ukrainas folk och värna om landets suveränitet. Vi påbörjar insamlingen genom att skänka pengarna som annars skulle ha gått till årets julklapp från vår arbetsgivare. Förhoppningen är att få fler museer (eller andra arbetsplatser för den delen) att ge julklappspengarna till Ukraina istället"