Visby
Ansök senast 2023-10-01

Beskrivning

Riksantikvarieämbetets museiavdelning söker chef till enheten för teknik och digital förmedling.

Enheten driver det viktiga arbetet med att ge museer tekniskt och metodmässigt stöd, för såväl fysiskt som digital förmedling av samlingar och kunskap. Enheten ligger långt fram inom sitt fält och ansvarar bland annat för den nationella infrastrukturen K-samsök, som tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner samt en modern verkstad och utvecklingsmiljö för att testa och främja implementering av nya tekniska lösningar för museers publika arbete.

Som enhetschef ansvar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet vid enheten och för den viktiga uppgiften att driva strategisk utveckling av enhetens förmåga och resultat. Rollen ingår i museiavdelningens ledningsgrupp och du kommer därigenom delta i utvecklingen av hela vår verksamhet.

Enhetens verksamheten har starka kopplingar till utveckling på både internationell som nationell nivå och vi jobbar löpande med såväl ideella, privata och offentliga samarbetsparter.

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Dina arbetsuppgifter

Riksantikvarieämbetet har genom sin instruktion den viktiga uppgiften att driva utveckling och samverkan inom hela museiområdet. Sedan halvårskiftet 2023 finns förmågan och ansvaret för detta också samlat vid en ny museiavdelning – bestående av sex enheter. En av dessa är Enheten för teknik och digital förmedling, genom vilken vi vill fortsätta utveckla vårt angelägna arbete med att ge tekniskt och metodmässigt stöd för såväl fysiskt som digital förmedling av samlingar och kunskap. Enheten ligger långt fram inom sitt fält och ansvarar bland annat för den nationella infrastrukturen K-samsök, som tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner samt en modern verkstad och utvecklingsmiljö för att testa och främja implementering av nya tekniska lösningar för museers publika arbete.

Som enhetschef ansvar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet vid enheten och för den viktiga uppgiften att driva strategisk utveckling av enhetens förmåga och resultat. Rollen ingår i museiavdelningens ledningsgrupp och du kommer därigenom delta i utvecklingen av hela vår verksamhet. Du kommer ha personalansvar för enhetens personal och ekonomiskt ansvar för enhetens budget. Enheten för teknik och digital förmedling har idag 10 medarbetare med en mångsidig kombination av kompetenser, erfarenheter och förmågor. Verksamheten har också starka kopplingar till utveckling på både internationell som nationell nivå och vi jobbar löpande med såväl ideella, privata och offentliga samarbetsparter. Medarbetarna har tjänstgöringsort både i Stockholm och Visby och du behöver därför, trots vårt hybrida arbetssätt, vara beredd på att det finns behov av närvaro på båda orter.

Din kompetens

Du har en utbildning och kunskap som är relevant för det arbete som sker inom enheten. Du har också flerårig chefs- och ledarerfarenhet med goda vitsord. Utbildning för, eller att tidigare ha arbetat med, att motivera och leda innovations- och utvecklingsprocesser som tydligt möter externa aktörers behov och förutsättningar är starkt meriterande.

Då enheten förvaltar och utvecklar K-samsök är erfarenhet av systemägarskap, kunskap om länkad öppen data och arbete med digitaliseringsfrågor eller digital omställning av verksamheter på strategisk nivå något vi värdesätter högt. Meriterande är också kunskap och verktyg för produktutveckling och designmetodik samt god förståelse för museer och andra kulturarvsinstitutioners förutsättningar och utveckling.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där bland annat systematiskt arbetssätt, resultatorientering, personalledning och konstruktivt teamarbete är centrala för oss. Vi ser att våra chefer behöver bottna i ett stabilt och nära ledarskap och ha förmåga att coacha och leda medarbetare med spetskompetens på ett sätt som kan främja och utveckla såväl verksamhet som personal.

Övrigt

Anställningen är heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Visby och vi kan för de flesta tjänster erbjuda möjlighet att arbeta på distans upp till 50 procent av arbetstiden.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2023-10-01. Märk din ansökan med ref.nr. RAÄ-2023-2231.