Malmö
Ansök senast 2023-06-11

Beskrivning

Malmö Museum är en viktig mötesplats för så väl malmöborna som besökare från hela världen. Med cirka 400 000 besökare årligen är Malmö Museum södra Sveriges största och mest besökta museum. Nu står museets samlade organisation och verksamhet inför en spännande utvecklingsresa och vi erbjuder dig en möjlighet att vara med! Malmö Museum omorganiserar sin verksamhet och inrättar ett antal nya tjänster samtidigt som verksamheten breddas genom invigning av Wisdome Malmö. Sammantaget innebär detta en kraftig utveckling och positionsförändring för Malmö Museum som museum, science center och besöksmål i staden och regionen. Resultatet blir en utvecklad verksamhet och organisation väl anpassad för sin samtid och medborgarnas efterfrågan och förväntningar på Malmö Museum.

Malmö Museum är en del av Kulturförvaltningen, Malmö stad.