Stockholm
Ansök senast 2023-01-31

Beskrivning

Erfaren Projektledare
Om myndigheten
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja
arbete med demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om
Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för
alla människors lika värde. Genom seminarier, föreläsningar, workshops, utställningar med mera vill vi bidra till att skapa reflektion,
dialog och lärande om historia och nutid. Vi är 40 medarbetare, och vårt kontor och vår publika lokal finns i Gamla stan, Stockholm,
men verksamheten bedrivs i hela landet.