Doss

Dokumentation av samtida Sverige

 

 

DOSS är ett nationellt nätverk för yrkesverksamma som arbetar med samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer. Nätverket drivs genom en roterande styrgrupp bestående av representanter för kulturhistoriska museer som bedriver samtidsdokumentation. 

 

DOSS främsta syfte är att arbeta för att synliggöra och stärka samtidsdokumentationens position på landets kulturhistoriska museer, och inom museisektorn i stort. Dialog och samverkan med externa parter, organisationer och nätverk är därför en viktig del av nätverkets arbete. 

 

DOSS arbetar också för att främja möjligheten till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande yrkesverksamma sinsemellan i frågor som rör museernas dokumentationer, undersökningar och insamlingar av samtiden.  

För mer information besök DOSS hemsida: https://sites.google.com/view/natverket-doss/om

 

Kontakta gärna DOSS styrgrupp

Sofia Breimo, Västerbottens museum, sofia.breimo@vbm.se
Minja Hjorth, Stadsmuseet i Stockholm, minja.hjorth@stockholm.se
Patricia Monroy, Jönköpings läns museum, patricia.monroy@jkpglm.se
Karolina Hedström, Stockholms läns museum, karolina.hedstrom@regionstockholm.se
Sofie Nyblom, Norrbottens museum, sophie.nyblom@norrbotten.se

 

Publikationer

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer: erfarenhet, etik och metod / red. Christine Fredriksen, Åsa Stenström och Piamaria Hallberg (2017).
RAPPORTEN FINNS FÖR NEDLADDNING HÄR
FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK.

 

SAMDOK

DOSS är en fortsättning på SAMDOK (1977–2011) de kulturhistoriska museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentation och insamling. Verksamheten vidgades med åren till att omfatta även andra institutioner än museer samt fortbildning och erfarenhetsutbyte kring museernas samlande och samlingar. Medlemsinstitutionerna samarbetade i ämnesinriktade arbetsgrupper (pooler) och i tidsbegränsade projekt. Arbetet koordinerades av Samdoksekretariatet på Nordiska museet. Här bevarar vi information och länkar från sekretariatets hemsida inklusive Samdoks databas. Det nordiska och internationella samarbete som SAMDOK drivit fortsätter i: NORSAM är ett nätverk för samtidsdokumentation och forskning vid museer i Norden. I dagsläget är nätverket vilande. COMCOL.

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.