Doss

Dokumentation av samtida Sverige

DOSS är ett nätverk för alla som arbetar med samtidsdokumentation vid svenska museer och andra kulturinstitutioner. Nätverket arrangerar årligen möten, konferenser och seminarier för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Fokusgrupper

Nätverket DOSS har flera fokusgrupper som arbetar med olika samtidsdokumentära teman i samverkan över hela landet:

  • Dokumentärfotografi
  • Hemliv och fritid
  • Mångfald
  • Samtid i rurala miljöer

Om du är intresserad av att delta i något av fokusgrupperna, vänligen kontakta någon ur styrgruppen.

”Livet i Skitviken” blev Årets samtidsdokumentation 2020

Vinnaren av Årets samtidsdokumentation presenterades i år på DOSS Höstmöte i Kristianstad 3 december. Det vinnande bidraget kommer från Västmanlands läns museum.

”Livet i Skitviken” vann när Årets samtidsdokumentation korades av DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige. Västmanlands läns museum står bakom denna spännande och annorlunda presenterade dokumentation.

Motiveringen lyder:

Livet i Skitviken är en dokumentation från Västmanlands läns museum. Med små medel har de fångat en subkultur på en undanskymd plats omgiven av nya skrytbyggen i Västerås. Den har bland annat resulterat i att enskilda berättelser tillgängliggjorts via en app. Det gör det möjligt att lyssna på berättelserna samtidigt som man befinner sig på plats. Ett nytt och spännande grepp där insamling och utställning integreras.

DOSS vill med priset Årets samtidsdokumentation uppmärksamma särskilt inspirerande och nytänkande samtidsdokumentära projekt. DOSS är ett nätverk för alla som arbetar med samtidsdokumentation vid svenska museer och andra kulturinstitutioner. Nätverket arrangerar årligen möten, konferenser och seminarier för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Kontaktperson

Asta Burvall, etnolog på Skellefteå museum
0910-73 55 22
asta.burvall@skellefteamuseum.se

Kontakta gärna DOSS styrgrupp

Publikationer

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer: erfarenhet, etik och metod / red. Christine Fredriksen, Åsa Stenström och Piamaria Hallberg (2017).
Rapporten finns för nedladdning här
Följ oss gärna på Facebook.

SAMDOK

DOSS är en fortsättning på SAMDOK (1977–2011) de kulturhistoriska museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentation och insamling. Verksamheten vidgades med åren till att omfatta även andra institutioner än museer samt fortbildning och erfarenhetsutbyte kring museernas samlande och samlingar. Medlemsinstitutionerna samarbetade i ämnesinriktade arbetsgrupper (pooler) och i tidsbegränsade projekt. Arbetet koordinerades av Samdoksekretariatet på Nordiska museet. Här bevarar vi information och länkar från sekretariatets hemsida inklusive Samdoks databas. Det nordiska och internationella samarbete som SAMDOK drivit fortsätter i: NORSAM är ett nätverk för samtidsdokumentation och forskning vid museer i Norden. I dagsläget är nätverket vilande. COMCOL.