Doss

Dokumentation av samtida Sverige

DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige är ett nationellt nätverk för yrkesverksamma som arbetar med samtidsdokumentation i museer och arkiv. DOSS verkar för en kunskapsuppbyggnad och ett erfarenhetsutbyte kring de kulturhistoriska museernas undersökningar och insamlingar med utgångspunkt i samtiden. DOSS arrangerar varje år ett Höstmöte, en konferens som belyser olika samtids- och samhällsaktuella ämnesområden.

För mer information besök DOSS hemsida: https://sites.google.com/view/natverket-doss/om

 

Kontakta gärna DOSS styrgrupp

Sofia Breimo, Västerbottens museum, sofia.breimo@vbm.se
Christine Fredriksen, christinefredriksen@hotmail.com
Kajsa Hartig, Väster Norrlands museum, kajsa.hartig@vnmuseum.se
Minja Hjorth, Stadsmuseet i Stockholm, minja.hjorth@stockholm.se
Patricia Monroy, Jönköpings läns museum, patricia.monroy@jkpglm.se
Dragan Nikolic, dragan.etnolog@gmail.com
Christoffer Sandahl, Blekinge museum, christoffer.sandahl@blekingemuseum.se

 

Publikationer

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer: erfarenhet, etik och metod / red. Christine Fredriksen, Åsa Stenström och Piamaria Hallberg (2017).
RAPPORTEN FINNS FÖR NEDLADDNING HÄR
FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK.

 

SAMDOK

DOSS är en fortsättning på SAMDOK (1977–2011) de kulturhistoriska museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentation och insamling. Verksamheten vidgades med åren till att omfatta även andra institutioner än museer samt fortbildning och erfarenhetsutbyte kring museernas samlande och samlingar. Medlemsinstitutionerna samarbetade i ämnesinriktade arbetsgrupper (pooler) och i tidsbegränsade projekt. Arbetet koordinerades av Samdoksekretariatet på Nordiska museet. Här bevarar vi information och länkar från sekretariatets hemsida inklusive Samdoks databas. Det nordiska och internationella samarbete som SAMDOK drivit fortsätter i: NORSAM är ett nätverk för samtidsdokumentation och forskning vid museer i Norden. I dagsläget är nätverket vilande. COMCOL.