Kulturarv utan Gränser

Cultural Heritage without Borders

CHwB-logotyp_mini

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG) arbetar med kulturarv som en aktiv kraft i försoning, fredsbyggande och social och ekonomisk utveckling genom att skapa kapacitet, medvetenhet och möjligheter när det gäller att bevara och rädda kulturarv.

KuG har varit verksam i flera länder men främst på Västra Balkan sen 1995 med byggnadsrestaurering, museiutveckling och kapacitetsutveckling. KuG är en oberoende svensk enskild organisation och finansierar sin verksamhet med bidrag från Sida, EU och privata fonder och givare.

Besök gärna vår hemsida