NODEM

NODEM

logo-nodem

NODEM är ett interdisciplinärt forum och en konferens där olika kompetenser förenas med det digitala tillgängliggörandet av kulturarvet som gemensam nämnare. Den huvudsakliga inriktningen är mot Interaction design, utställningar och museum studies.

NODEM vill sammanföra olika kompetenser, verksamheter och goda exempel i sina konferenser och digitala arkiv.

NODEM grundades 2003 i forskningsstudion Visions for Museums vid Interactive Institute. Under 2010 och 2011 utvecklades NODEM till en större och internationell konferensplattform med namnet NODEM INTERNATIONAL, som både är verksam i de nordiska länderna och i övriga världen.

NODEM WARSZAWA konferens 2014, 1-3 december 2014

ENGAGING SPACES. Interpretation, Design & Digital Strategies. Årets NODEM-konferens fokuserar på dialogens möjligheter i samarbeten mellan arkitektur, experience design, strategier för interpretation och digital teknologi. Målet är att utforska interaktiva metoder inom kulturarvet och besökares möjlighet till delaktighet i dessa.

Besök gärna deras hemsida