KulturdepUnder vårmötet höll Riksförbundet Sveriges museer årsmöte den 20 april. Drygt åttio deltagare samlades i Östergötlands museum för att lyssna på och passa på att ställa frågor till Kulturdepartementets representanter som bjudits in som prolog till stämman. De gav en sammanfattning av de remissvar som kommit in på museiutredningens förslag och berättade om arbetet med den förstående kulturarvspropositionen som siktar mot ”Ett Sverige som håller samman”. Många frågor och inspel kom in och sammanfattas nu i ett PM som ska överlämnas till Kulturdepartementet. Bland annat tyckte flera av åhörarna att det är mycket viktigt att politiken förankras också regionalt och lokalt.

Helena Hillar, ordförande i Östergötlands museum valdes till årsstämmans ordförande. Representanter för 42 medlemsmuseer hade registrerats som närvarande och dessa valde att godkänna styrelsens årsredovisning för 2015 och att även bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet beslöt att omvälja Maria Jansén (Statens historiska museer) till ordförande i Riksförbundets styrelse och att omvälja Pernilla Klingofström (Riksidrottsmuseet). Hans Kindgren (Bohuslänsmuseum) valdes in på fyllnadsval och som nya styrelsen invaldes Niklas Cserhalmi (Arbetets museum), och Pia Wårdsäter (ordförande Upplandsmuseet).

Lotta Backlund (Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia) valdes återigen till ordförande i valberedningen där hon flankeras av Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Robert Sjöö (Trafikverket/Sveriges järnvägsmuseum), och Stina Westerberg (Statens musikverk). Till revisorer omvaldes Ove Andersson (Jamtli), och Tor Carlsson (Västarvet), till revisorer och Michel Blanc (Tekniska museet), valdes till revisorssuppleant på 1 år.

Medlemsavgifterna fastställdes till att fortsatt följa Arbetskostnadsindex utveckling.

IMG_2448Maria Jansén och Mats Persson presenterade framtidsdokumentet och de utvecklingsområden som där lyfts fram, inkludering, digitalisering, ekonomi och samverkan, som även blir Riksförbundets fokusområden att spegla, bevaka, förstärka och inspirera.

Med anledning av framtidsdokumentet kom inspel från auditoriet gällande vikten av själva mötet med besökaren, kompetensförsörjning och digitaliseringens betydelse för att skapa tillgänglighet.

 


Avgående styrelseledamöterna Yvonne Hagberg (ordförande Kalmar läns museum) och Stina Westerberg (Generaldirektör vid Statens musikverk) avtackades av Maria Jansén och därefter avslutades årsmötet.

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.